اهداف

اهداف و سیاست های کلان برپائی نمایشگاه

  1. افزایش حجم مبادلات بازرگانی
  2. توسعه و همکاری های اقتصادی
  3. افزایش رقابت سالم
  4. افزایش سطح تولید
  5. توسعه و گسترش ارتباطات بین المللی
  6. توسعه و گسترش صادرات کالا و خدمات

نمایشگاه ها در راستای اهداف متعالی دولت جمهوری اسلامی ایران در کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی در توسعه صادرات غیرنفتی گام های موثری برداشته است.از این رو برپائی نمایشگاه ها در حال حاضر بعنوان یکی از مهم ترین ابزارهای توسعه صادرات نقش اساسی و حساس در کشور داشته وبستری مناسب و مطمئن را برای حضور بنگاه های اقتصادی کشور در عرصه تجارت داخلی و بین المللی فراهم نموده اند.