افتتاح چهل و نهمین دوره نمایشگاه بین المللی الجزایر توسط نخست وزیر الجزایر

چهل و نهمین دوره نمایشگاه بین المللی الجزایر با حضور نخست وزیر و تنی چند از اعضای کابنه این کشور در محل نمایشگاه بین المللی الجزایر افتتاح گردید .