افتتاح نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در امان – اردن

IMG_1538