فراخوان مشارکت در نمایشگاه اختصاصی ایران در نواکشوط – موریتانی

نمایشگاه اختصاصی محصولات شرکت های ایرانی در اسفند ماه سال جاری در نواکشوط پایتخت موریتانی برگزار خواهد گردید