استقبال بازدیدکنندگان از پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی طرابلس